Voor subsidies om je dak of tuin te vergroenen: check Groene subsidiewijzer

Misschien heeft jouw gemeente ook subsidies om je dak of tuin te vergroenen. Die subsidies staan niet in de Energiesubsidiewijzer maar in de Groene subsidiewijzer.

Check op de groene subsidiewijzer of jouw gemeente ook subsidies heeft voor:

  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool / regenton
  • Geveltuin
  • Regenwatertuin
  • Asbest verwijderen