Isoleren, met oog voor kwetsbare dieren

De laatste jaren neemt de isolatie van huizen een vlucht. Een goede ontwikkeling, want energiebesparing zijn cruciaal in de klimaatcrisis. In ons enthousiasme om ons huis zuiniger te maken gaan we echter nogal eens voorbij aan de mogelijke nevenschade: het verjagen, verstoren of doden van bedreigde en beschermde dieren die ook in ons huis wonen. Vandaar dat de Friese Milieu Federatie en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân een handleiding met informatie en tips hebben uitgegeven. De handleiding ‘Zo isoleer je natuurvriendelijk’ moet ervoor zorgen dat mensen bij het isoleren meer rekening houden met kwetsbare dieren die in of rond hun huis wonen.