4,4 miljoen extra voor energiekostenvergoedingen

Publicatiedatum: 4 december 2022

Meer inwoners komen in aanmerking voor geld van de gemeente Leeuwarden om de energiekosten te betalen. Zo kunnen studentenhuishoudens ook een vergoeding krijgen. En is de inkomensgroep die recht heeft op een vergoeding verbreed. Aanvragen kan vanaf 8 december 2022.

De gemeente Leeuwarden wil meer mensen helpen met de hoge energiekosten

Er wordt 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra vergoedingen. Wethouder Hein Kuiken legt uit waarom de gemeente hiervoor heeft gekozen: ‘We zien dat de nood hoog is. Vandaar dat we ons als gemeente tot het uiterste strekken om meer mensen een energievergoeding te geven. Met de regelingen die de gemeente nu instelt, bereiken we 6000 extra huishoudens in de gemeente Leeuwarden met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Zover zijn we nog nooit gegaan als gemeente.’

Vergoeding voor studentenhuishoudens
Studenten kunnen tot 1 maart 2023 een aanvraag indienen per huishouden. Afhankelijk van het inkomen, hebben deze huishoudens recht op een vergoeding tussen de €300,- en €1300,-.
Dit gaat om studentenhuishoudens met een netto-inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm.

Vergoeding voor een hogere inkomensgroep
Eerst konden alleen huishoudens met een inkomen onder 125% van het bijstandsniveau een vergoeding krijgen. Met deze uitgebreide regeling, kunnen ook huishoudens met een wat hoger inkomen een vergoeding voor hun energiekosten krijgen van €300,-, €500,-, of €800,-.
Dit gaat om huishoudens met een netto-inkomen tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm.

Overige voorwaarden voor de vergoeding energiekosten
Er zijn, behalve het inkomen, nog een aantal voorwaarden van belang om in aanmerking te komen voor de nieuwe vergoedingen voor de energiekosten. Namelijk dat de aanvrager:

  • een energiecontract heeft van een energiemaatschappij, op eigen naam. Of dat de aanvrager in een zelfstandige woonruimte woont, met een all-in huurcontract op eigen naam. (Hiermee worden huurcontracten bedoeld, waarin staat dat de gas- en elektrakosten aan de verhuurder worden betaald.)
  • 18 jaar of ouder is
  • inwoner is van de gemeente Leeuwarden

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 8 december 2022 en 1 maart 2023.

Automatisch voorschot voor huishoudens die al eerder energietoeslag ontvingen
Huishouden die voor 1 oktober 2022 de volledige energietoeslag van €1300,- op hun rekening hadden, en op dat moment woonachtig waren in de gemeente Leeuwarden, krijgen dit jaar nog €500,-. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023. Dit voorschot hoeft niet aangevraagd te worden. Deze huishoudens ontvangen binnenkort een brief en dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening.

In het nieuwe jaar wordt gekeken of de aanvrager recht heeft op de resterende energietoeslag van 2023. Ook als dit niet het geval is, mag de aanvrager het voorschot houden.

Meer informatie en hulp bij het Buurtservicepunt
De exacte inkomensbedragen per vergoeding en de aanvraagformulieren zijn te vinden op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag. Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de vergoeding kunnen terecht bij het Buurtservicepunt. Het Buurtservicepunt is telefonisch te bereiken op maandag- en woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Telefoon: 06 348 43 569.