Aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden van start

Publicatiedatum: 3 mei 2021

Nu is het nog een anoniem stuk grasland aan de rand van Leeuwarden. Maar 10 mei starten daar de werkzaamheden van een groot aardwarmteproject waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd: Warmte van Leeuwarden.

Het project ‘Warmte van Leeuwarden’ start met een boring die moet uitwijzen of de warmtebron geschikt en bruikbaar is. Als dat zo is, kan de aanleg van een warmtenet beginnen. Het project gaat warmte leveren die gelijk staat aan de warmtevraag van 6.000 tot 8.000 woningen.

Bert Wassink, wethouder voor energie en duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden, kijkt uit naar deze technologische doorbraak in zijn gemeente: “Wat zou het mooi zijn als aardwarmte juist in Leeuwarden een reëel alternatief voor aardgas kan worden bij het verwarmen van onze woningen en bedrijven.”

Duurzame warmte

Ver onder het aardoppervlak, op zo’n 2,7 kilometer diepte, is een warmtebron aanwezig. Warm water uit deze bron kan worden opgepompt en kan uitstekend worden ingezet om woningen en gebouwen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat een stukje verderop weer terug de aarde in om daar weer op te warmen. Dat betekent 100% hernieuwbaar én betrouwbaar, want aardwarmte is niet afhankelijk van weersomstandigheden. Wethouder Wassink onderschrijft de noodzaak van het benutten van aardwarmte voor gebouwen: “We staan gezamenlijk voor een grote opgave. In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Daarvoor moeten we op zoek naar alternatieve, duurzame warmtebronnen. Aardwarmte is zo’n duurzame warmtebron.”

Werkzaamheden gaan beginnen

Vanaf 10 mei start de aanleg van de boorlocatie. Dat neemt twee maanden in beslag. In de zomer wordt gestart met een eerste proefboring. In september zal blijken of de ondergrond goed genoeg is om door te gaan met de aanleg van het warmtenet en de bouw van de warmtecentrale. In 2023 zou dan vervolgens de eerste duurzame aardwarmte aan Leeuwarden geleverd kunnen worden.