Energiearmoede en energietransitie de thema’s bij bijeenkomsten

Publicatiedatum: 13 oktober 2022

Eind september waren er 2 bijeenkomsten. Beide gingen ze over energie en duurzame energieopwekking in de dorpen en wijken. Bij de ene bijeenkomst waren de energie- en duurzaamheidsinitiatieven van de gemeente en één waarop alle dorp- en wijkpanels waren uitgenodigd.

Eind september waren er 2 bijeenkomsten. Beide gingen ze over energie en duurzame energieopwekking in de dorpen en wijken. Bij de ene bijeenkomst waren de energie- en duurzaamheidsinitiatieven van de gemeente en één waarop alle dorp- en wijkpanels waren uitgenodigd.

28 september – Bijpraten en kennisuitwisseling met energie-initiatieven
Gelukkig kon deze bijeenkomst zonder coronabeperkingen doorgaan. Daarom was de opkomst groot. Men keek er naar uit om bij te praten over de ontwikkelingen van duurzame energieopwekking in de eigen regio. Er waren vertegenwoordigers van 12 verschillende initiatieven aanwezig. Een groot gedeelte van de aanwezigen kenden elkaar al maar er zaten ook nieuwe mensen bij.

De aanwezigen maakten kennis met de kersverse wethouder Evert Stellingwerf (Duurzaamheid). Er werd gesproken over energiearmoede, een erg actueel thema waar zowel de gemeente als een aantal initiatieven mee bezig zijn. Er zijn ervaringen en ideeën uitgewisseld over hoe we hier het beste mee aan de slag kunnen. Energiecoach Klaas Hofman vertelde over zijn ervaringen en wat hij dagelijks meemaakt in zijn werk als Energiecoach. Na de bijeenkomst was er nog volop ruimte om bij te praten, kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.  De gemeente organiseert 2 bijeenkomsten voor energie-initiatieven per jaar.

29 september – Dorp- en wijkpanels willen aan de slag met energie(armoede)
Op 29 september konden de dorp- en wijkpanels kennismaken met de wethouders. De energietransitie en energiearmoede waren ook bij deze bijeenkomst de hoofdthema’s. In 2 workshops werd er van gedachten gewisseld over wat de energietransitie betekent voor de dorpen en wijken van de gemeente Leeuwarden en wat er technisch mogelijk is. Ook willen een aantal dorpen en wijken heel graag snel aan de slag om bewoners te helpen die te maken hebben met dreigende energiearmoede. Zij hebben via deze bijeenkomst de gegevens gekregen van mensen waar zij contact mee op kunnen nemen.