Tweede energiemarkt van Stroomland wederom een succes

Energie coöperatie Stroomland Leeuwarden en de gemeente Leeuwarden organiseerden op maandag 6 november de tweede energiemarkt voor de inwoners van Leeuwarden-zuid.

De energiemarkt vond plaats in het Van der Valk hotel. De markt was een groot succes! Er waren ruim 200 belangstellenden. De energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden groeide deze avond met nieuwe aanmeldingen naar bijna 200 leden. Door lid te worden, kiezen de leden voor inspraak, betrokkenheid en rendement vanuit de coöperatie. Lid worden van de coöperatie kan nog steeds via de website van Stroomland.

Programma

De avond begon met een kort programma. Het publiek werd welkom geheten door wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf, en Rikkert Besselse, voorzitter Stroomland Leeuwarden. Energiecommissaris Bouwe de Boer sprak met Rienk Dijkstra, de voorzitter van de stichting die het omgevingsfonds beheert en de (regionale) standhouders die met gerichte oplossingen kwamen om woningen te verduurzamen.. Bezoekers kregen informatie over (hybride) warmtepompen, airco’s, zonnepanelen, infrarood panelen, groene daken, warmtepompen, elektrisch varen, isolatiemogelijkheden, aquathermie en thuisbatterijen. Een groot aantal standhouders boden hierbij korting aan voor de leden van de energiecoöperatie.

Heeft u een goed idee hoe we dit geld vanuit het Omgevingsfonds kunnen gebruiken bij de verduurzaming van Leeuwarden-Zuid? Geef dit dan door aan Stroomland Leeuwarden!

Omgevingsfonds draagt bij aan duurzame initiatieven

Uit het omgevingsfonds van €150.000 is na een jaar inmiddels een bijdrage geleverd aan 24 regionale verduurzamingsinitiatieven. Alle leden van Stroomland Leeuwarden kunnen een bijdrage ter waarde van €100,- ontvangen voor een duurzame maatregel aan de eigen woning. Het omgevingsfonds bestaat uit de opbrengsten van het zonnepark Drachtsterweg en wordt gebruikt voor (duurzame) projecten in Goutum en Leeuwarden-Zuid.

Woningen aardgasvrij-ready maken

Naast het Omgevingsfonds werkt de coöperatie ook aan de pilot Aardgasvrij-ready. De pilot aardgasvrij-ready heeft als doel om inzichtelijk te maken welke maatregelen huishoudens moeten treffen om hun woning aardgasvrij te maken. Inmiddels loopt dit project en zijn er bij ruim 20 huishoudens adviezen gegeven waarna dit jaar de uitvoerfase wordt opgestart, aan de hand van een collectieve aanpak.

Woont u in de regio Goutum, Zuiderburen, Hempens-Teerns, de Zuidlanden en Middelsee?

Word dan lid van de energie coöperatie. Meld u aan via de website van Stroomland, www.stroomlandleeuwarden.nl. Door lid te worden, kiezen de leden voor inspraak, betrokkenheid en rendement vanuit de coöperatie.

Woont u in een andere regio van de gemeente Leeuwarden?

Neem dan eens contact op met uw lokale energie coöperatie of start uw eigen energie initiatief.