Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten

Een duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat je monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Restauratiefonds geeft tot 50% subsidie op de kosten voor het advies.

Bedrag

Je kunt 50% van de advieskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.000,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.

Belangrijkste voorwaarden

  • De woning is een monument
  • Het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het
    Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op de website van de aanbieder van deze subsidie lees je welke DuMo-adviseurs meedoen aan deze actie.
  • Het duurzaamheidsadvies niet ouder is dan drie maanden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder.