Gespreksavonden aardgasvrij wonen

Na de informatieavond gaan we ook graag verder in gesprek over de mogelijkheden in jouw wijk of dorp, wat dit voor jouw type woning betekent en wat jij belangrijk vindt bij deze overstap. Hiervoor organiseren we 3 digitale gespreksavonden.

 

Programma 7, 14 en 22 juni

 

19.30 uur Start
19.35 uur Welkom door wethouder Bert Wassink
19.40 uur Resultaten inwoners enquête ‘Duurzaamheid’
19.50 uur Opties voor duurzame warmte in uw regio
20.05 uur Ervaringen uit de Mienskip
20.30 uur pauze
20.40 uur Introductie stellingen
20.45 uur Gespreksronde, in deelsessies
21.15 uur Bespreken uitkomsten gespreksronde
21.30 uur Einde

Na het informatieve gedeelte gaan we in verschillende kleinere groepen met elkaar in gesprek over verschillende belangrijke thema’s. Aan het einde zullen we nog kort met de hele groep bespreken wat de belangrijkste uitkomsten uit de verschillende groepen zijn.

Gedurende de presentaties is het mogelijk je vragen te stellen via de chat
De meest gestelde vragen zullen we na de presentaties beantwoorden. Ook zullen we deze naderhand nog verwerken in de ‘Veel gestelde vragen’ op ons Energieloket.

Regio verdeling gespreksavonden

7 juni  19.30 uur Regio Noord Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum, Oude Leije, Hijum en omstreken
14 juni  19.30 uur Regio Midden Stad Leeuwarden, Goutum en De Zuidlanden
22 juni  19.30 uur Regio Zuid Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard, Easterlittens, Reduzum, Wytgaard, Jellum, Mantgum, Jirnsum, Huns, Hilaard, Bears en omstreken

 

Aanmelden

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar [email protected]
Vermeld hierbij voor welke avond (regio Noord, Midden of Zuid) je je graag wilt aanmelden.

Je ontvangt dan van ons een bevestiging. En later nog een link waarmee je deel kan nemen aan de gespreksavond.


Wij zien en horen je graag op 1 van de avonden in juni!