Het BuurtBespaarBudget is open voor aanvragen

Publicatiedatum: 30 september 2022

Ken jij een initiatief in jouw buurt die aan de slag wil met energiearmoede? Het LSA heeft het BuurtBespaarBudget opgericht. Buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties kunnen het BuurtBespaarBudget tot 9 oktober aanvragen. Met dit budget kunnen zij buurtbewoners en/of het buurthuis helpen met energie besparen. Zo kan de energierekening weer wat naar beneden. Met als belangrijkste doel mensen te helpen die dit het hardst nodig hebben. De bijdrage door het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro.

Wanneer komt jouw buurthuis of vereniging in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget?
  • Jullie plan draagt bij aan energiebesparing bij jullie buurtgenoten of het buurthuis.
  • Jullie zijn een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging, coöperatie of stichting met een ontmoetingsplek in de buurt.
  • Jullie proberen zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Juist ook mensen die het het hardst nodig hebben..
  • De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Laat in je begroting en uitleg duidelijk zien wat je met het budget wilt doen.
  • De projecten worden dit jaar nog uitgevoerd, zodat buurtbewoners of jullie vereniging er deze winter al iets aan hebben.
Vraag BuurtBespaarBudget voor 9 oktober aan via:
Aanvraagformulier BuurtBespaarBudget

Na 9 oktober worden de aanvragen beoordeeld. Op 21 oktober weet je of de aanvraag goedgekeurd is. Kijk voor meer informatie op de website van het LSA.