De Stienzer Energykoöperaasje U.A

Felixwei 44, Stiens

De Stienzer Energykoöperaasje zorgt voor de bewustwording van inwoners van Stiens op het gebied van duurzame energie. Dat doen ze door:

  • het adviseren van haar leden over (besparingen op) het energieverbruik;
  • het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik en van oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie.
  • het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie voor haar leden en het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden.

Meer weten? Kijk op: https://stienzer-ek.nl/

Over dit lokale initiatief

Stiens op weg naar Energieneutraal
Energieloket Leeuwarden