Duorsum Mantgum

Seerp van Galemawei 31 mantgum

De Koöperaasje Duorsum Mantgum is een lokale energiecoöperatie van Mantgumers vóór Mantgumers.

De Coöperatie werkt zonder winstoogmerk vanuit de gedachte dat ‘Mienskipsenergie’ de lokale gemeenschap versterkt. Naast lokale energieprojecten kan Duorsum Mantgum ook andere initiatieven ontwikkelen die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Meer weten? Kijk op www.duorsummantgum.frl

Over dit lokale initiatief

Mienskipsenergie verstrekt de lokale gemeenschap!
Energieloket Leeuwarden