EEnergie!

Oan E Dijk 1, Snakkerburen, Nederland

Als projectgroep ‘EEnergie!’ willen we niet afwachten. We willen gezamenlijk nadenken en bouwen aan een groene ‘energiecoöperatie’.

We willen met behoud van de karakteristieke waarde van onze dorpen, het draagvlak en de mogelijkheden inventariseren voor collectieve energieopwekking. Deze energie willen we efficiënt gebruiken en bij overschot verhandelen waarbij de baten ten gunste komen aan de deelnemers in de dorpen. Hoe mooi zou het zijn als we vanuit onze unieke ligging aan de Dokkumer Ee energie op kunnen wekken?! Meer weten? Kijk op: https://www.eenergie.frl/homepage

Over dit lokale initiatief

Energieloket Leeuwarden