Grieneko

Harmen Sytstrawei 25, Baard, Nederland

Bevordert en stimuleert de inzet van "groene" energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd en directe omgeving.

De naam: Grien is Fries voor groen ….
…. En eko? “dat is logisch”
…. En die koe dan in ons logo? Griene ko is Fries voor groene koe.
Grieneko is ontstaan in het Friese kleiweidegebied; dus tussen de koeien.
De koe is de meest efficiënte vergister van biomassa met melk, vlees en biogas als eindproduct.

Wilt u meer weten over Grieneko? Kijk op: https://grieneko.frl/

Over dit lokale initiatief

Grieneko: Perspectief met duurzaamheid
Energieloket Leeuwarden