Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Rijksweg 101, Jirnsum, Nederland

Onze missie is het leefbaar houden van onze aarde, o.a. door het opwekken van groene energie.

Onze missie is het leefbaar houden van onze aarde. Dat vergt toewijding en daadkracht om dit te realiseren. Toewijding om een draagvlak te maken, samen met alle inwoners in Jirnsum e.o. en daadkracht om onze doelen en plannen te realiseren: groene energie opwekken en gebruiken, d.m.v. zon, wind en groen opgewekt waterstofgas.

Wilt u meer weten over de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje? Kijk dan op: https://jirnsumenergie.nl/

Over dit lokale initiatief

Energieloket Leeuwarden