Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Rijksweg 101, Jirnsum, Nederland

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje U.A. (JEK) was een initiatief van Plaatselijk Belang Jirnsum en is officieel opgericht op 22 februari 2019.

Wat willen wij?

  • De productie en levering van energie blijft in eigen hand en eigen omgeving.
  • Eventuele opbrengsten worden besteed aan plaatselijke maatschappelijke initiatieven.
  • Wij beperken de CO2 uitstoot en dragen zo ons Jirnsumer steentje bij om onze aarde  leefbaar te houden: voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.
  • Zoveel mogelijk besparen op energieverbruik, dus minder verbruik van elektriciteit en aardgas. Van grote tot kleine aanpassingen, ook voor de smalle beurs.

Wat doen wij?

  • Wij geven voorlichting en advies aan de ondernemers en bewoners van Jirnsum.
  • Wij ondersteunen de eigen productie van groene energie, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken van particulieren en ondernemers.
  • Wij helpen met raad en daad bij isolatie en andere simpele manieren om de energierekening laag te houden, bijvoorbeeld in huurwoningen.

Wilt u meer weten over de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje? Kijk dan op: https://jirnsumenergie.nl/

Of neem contact op via: [email protected]

Over dit lokale initiatief

Energieloket Leeuwarden