Stichting Dorpsmolen Reduzum

Master Gorterstrjitte 42, Reduzum, Nederland

De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens.

Meer weten? Kijk op http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/

Over dit lokale initiatief

Energieloket Leeuwarden