Nieuwe stap in aardwarmte Leeuwarden

Publicatiedatum: 4 juli 2024

De gemeente Leeuwarden en warmtebedrijf Ennatuurlijk hebben nieuwe afspraken gemaakt voor het aardwarmteproject in Leeuwarden. Dit project, dat duurzame warmte uit de grond haalt voor de verwarming van huizen en bedrijven, kan nu verder met de aanleg van het warmtenet.

Wat is aardwarmte?
Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, gebruikt warm water uit de grond om huizen en bedrijven te verwarmen. Dit water, dat bijna 100°C is, wordt opgepompt, gebruikt voor verwarming, en daarna weer teruggevoerd naar de ondergrond om opnieuw op te warmen.

Waarom stond het project stil?
Ennatuurlijk zette het project eerder op pauze vanwege nieuwe wetgeving die voorschrijft dat warmteprojecten 50-50 in publiek-private handen moeten zijn. Hierdoor werd het even onduidelijk hoe het verder moest.

Wat betekent dit voor Leeuwarden?
Met de herstart van het project willen de gemeente en Ennatuurlijk snel aan de slag. Wethouder Evert Stellingwerf deelt: “Door de file op het elektriciteitsnet zal collectieve warmte in de toekomst een nog belangrijkere rol spelen bij de verwarming van een aanzienlijk aandeel van gebouwen in Leeuwarden. Door deze manier van samenwerken, kunnen we onze kennis en inzet bundelen. We willen alvast vooruit, daarom willen we niet wachten op de nieuwe wetgeving.”  De gemeente en Ennatuurlijk verwachten in het tweede kwartaal van 2025 te beginnen met de aanleg van de eerste 11 kilometer warmteleidingen in het zuiden van Leeuwarden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste huizen en bedrijven in de winter van 2026-2027 al gebruikmaken van aardwarmte.