Samenwerking Gemeente Leeuwarden en CSG Comenius

Publicatiedatum: 30 mei 2023

Jongeren hebben de toekomst. Daarom werken wij vanuit gemeente Leeuwarden samen met scholen, om leerlingen te helpen en wegwijs te worden in verduurzaming. CSG Comenius heeft ons gevraagd een aantal praktijkopdrachten te maken. Eén van de opdrachten is het opstellen van een advies over verduurzamingsmaatregelen die de school kan nemen. Leerlingen geven dit advies aan hun schooldirecteur, samen met 2 foto’s gemaakt met een warmtebeeldcamera. De leerlingen worden ondersteund door Michiel en Charlotte, contactpersonen van Energieloket Leeuwarden. Zij mogen wanneer zij vragen hebben contact met hen opnemen. Een erg leuke opdracht, vonden de leerlingen: “Het was erg leuk om te onderzoeken waar het tocht in de school en waar de school dus actie moet ondernemen. Daar heeft de warmtebeeldcamera ons goed bij geholpen!”

Begeleider Michiel: “Jongeren zijn fantasierijk en hebben het vermogen om te ontdekken. Het leren en ontdekken over de energietransitie is nog lang niet klaar, en daarom willen wij leerlingen al zo vroeg mogelijk betrekken bij dit proces. Dat maakt deze opdrachten ook zo leuk om te doen.” De leerlingen gaan daarom binnenkort ook mee op excursie naar It Swettehûs. Op die plek kunnen zij al hun vragen stellen over verwarming van het gebouw met water. Dit noemen we ‘aquathermie’. Ook krijgen zij een kijkje in hoe het op afstand bedienen van de bruggen in zijn werk gaat.