Schone Energie in Fryslân met de RES

Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de
CO₂-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Om dit concreet te maken, is Nederland verdeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is hier één van. De Friese gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder en de Friese Energie Alliantie werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). Voor de RES onderzoeken we in Fryslân hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken vanuit zon en wind. Daarnaast kijken we hoe we ervoor zorgen dat we onze huizen zonder aardgas kunnen verwarmen in 2050. Via de RES draagt Fryslân bij aan de nationale doelstelling van het klimaatakkoord.

Naast de gezamenlijke afspraken in de RES heeft ieder gemeente een eigen ambitie. Elke gemeente zal haar eigen inwoners betrekken bij het gezamenlijk behalen van deze doelen.

 

Wilt u meer informatie?

Op www.resfryslân.frl vindt u aanvullende informatie over de RES Fryslân.