Stappenplan VvE’s

Het verbeteren en verduurzamen van je VvE is een flinke opgave! Veel bewoners die dit willen initiëren lopen vast. Waar moet ik beginnen? Hoe kom ik aan een goed advies en hoe krijg ik zo’n plan goedgekeurd door de hele VvE? Dit stappenplan gaat je hiermee helpen! Het online stappenplan loodst je stap voor stap door het proces. Het geeft inzicht in wat er allemaal bij komt kijken en hoe je dit aan kunt pakken.

1. Win Energieadvies in

Geen VvE is gelijk. Welke maatregelen er mogelijk zijn of nodig zijn verschillen daarom ook. Laat daarom een onafhankelijk energieadvies opstellen door een gecertificeerd bedrijf en vergelijk hiervoor meerdere offertes.

Het energieadvies geeft inzicht in de maatregelen voor isolatie en verwarming, wat dit aan besparing oplevert en welke investering nodig is. Daarbij worden de uitkomsten ook uitgewerkt in  een plan van aanpak en een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP). Dit advies is ook nodig voor de aanvraag van de aantrekkelijke subsidies en financieringen die momenteel beschikbaar zijn.

Agendeer het energieonderzoek op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Hierbij kan je goedkeuring vragen van de andere leden om de stappen 2 en 3 uit te (laten) voeren.

Voor het krijgen van een energieadvies is subsidie beschikbaar tot 75% van de kosten.
Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden of welke partijen geschikt zijn voor de uitvoering? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

 

2. Win financieringsadvies in

Ben je in de oriëntatiefase? Je kunt het Nationaal Warmtefonds inzetten om informatie te geven tijdens een informatieavond voor de VvE. Ook kunnen zij samen met het bestuur en/of beheerder van de VvE de mogelijkheden voor jouw VvE door nemen.

Wil je weten welke financiering er mogelijk is? Via het Nationaal Warmtefonds, kan je voor je VvE leningen tegen een laag rentetarief krijgen voor verduurzaming. Het Warmtefonds heeft VvE accountmanagers die je kunnen helpen bij de voorbereiding en alle stappen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op met het VvE accountmanagersteam om je situatie te bespreken.

Klik hier voor de contactgegevens.

3. Onderzoek

Als alle leden akkoord zijn, geef je het gekozen adviesbureau de opdracht voor het opstellen van het energiebesparingsadvies. Aan het einde hiervan krijg je een compleet rapport van alle besparingsmogelijkheden: . wat je kan besparen, op welke termijn en welke investeringen daar voor nodig zijn. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan. Dit is een stappenplan voor de toekomst waarbij wordt gekeken wanneer verbouwingen logisch zijn en hoe het complex ook meteen duurzamer gemaakt kan worden.

 

4. Uitvoeringsplan

Wanneer je het energiebesparingsadvies hebt, kan je in samenwerking met de adviseur het plan van aanpak verder uitwerken om de besparing te gaan realiseren. Dit plan zal gepresenteerd moeten worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook hier geldt : zorg dat de informatie volledig en duidelijk is. Dit vergroot de kans dat het voorstel direct geaccepteerd wordt.

In het plan van aanpak wordt overzichtelijk weergegeven per onderdeel:
– wanneer welke maatregel uitgevoerd wordt,
– wat de kosten hiervan zijn,
– wat de besparing is,
– welke investering er nodig is
– welk bedrag subsidie te verkrijgen is
– wat de (financiële) consequenties voor de leden zullen zijn (korte en lange termijn)

In deze fase is het ook handig om offertes aan te vragen voor de uitvoering van de maatregelen. Deze heb je nodig voor de subsidieaanvraag en geven een overzichtelijk beeld van de kosten.

5. Besluitvorming

Presenteer het plan van aanpak in de  Algemene Leden Vergadering. Je kunt de presentatie zelf doen of overlaten aan je adviseur. Zorg ervoor dat deze vergadering goed is voorbereid en er genoeg expertise aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Nodig bijvoorbeeld de uitvoerende partij, de accountmanager van het Warmtefonds en de gemeente uit. Na de presentatie vraag je de leden om goedkeuring voor de uitvoering van het plan. Maatregelen die pas op (langere) termijn uitgevoerd gaan worden, neem je op in het MDOP.

6. Uitvoering

Na akkoord van de ALV kan worden overgegaan tot de uitvoering. Heb je subsidie gekregen? Vaak moet je de werkzaamheden binnen een bepaalde tijd voltooien. Let daar dus goed op in de planning. Zorg er daarnaast voor dat voor het aanvragen van de subsidie alle bewijsstukken (rekeningen?) compleet zijn.