Steeds meer oog voor duurzaamheid

Publicatiedatum: 6 oktober 2020
VVE

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) besteden steeds vaker het beheer van de VvE uit aan een externe partij. René Boerrigter is directeur van Axentrix Vastgoedbeheer. Zijn bedrijf beheert panden voor ruim 180 VvE’s in het noorden van Nederland.

Eén van die panden is de witte flat (voorheen de Avéro Residentie) aan het Prins Claus Plein in Leeuwarden. “Als de plannen doorgaan, starten we daar binnenkort een groot project”, vertelt René. “Alle gevelbekleding wordt verwijderd en daarna isoleren we de gevel en plaatsen we nieuwe bekleding. Ook worden de kozijnen en het glas vervangen. Dat moet een betere isolatie van het pand opleveren. Niet alleen energiezuinig, maar de verbeterde isolatie zorgt ook voor minder verkeerslawaai.”

De bewoners van de witte flat gaan niet over één nacht ijs. “We zijn samen met het bestuur van de VvE al een paar jaar met de plannen bezig. De flat is dertig jaar geleden gebouwd en aan renovatie toe. Opnieuw isoleren levert de bewoners het nodige rendement op.”

Overstappen op ledverlichting

VvE’s hebben steeds meer oog voor duurzaamheid, zo merkt Axentrix. “De voornaamste insteek is een betere isolatie van gevel en dak, gevolgd door kozijnen en beglazing. Ook een lagere energierekening door bijvoorbeeld over te stappen op ledverlichting in de gezamenlijke ruimtes is populair.”

Welke keus een VvE uiteindelijk maakt, hangt van een aantal factoren af. “Geld is belangrijk. De VvE’s hebben geld in kas voor regulier onderhoud. Maar voor grote projecten moet vaak extra geld komen en daar moeten de leden van de VvE het over eens worden. Daarnaast is niet altijd alles mogelijk. Op een smalle hoge flat kun je bijvoorbeeld maar een paar zonnepanelen kwijt. Lang niet genoeg om alle bewoners van energie te voorzien.”

Meedenken

De beheerders van Axentrix denken zoveel mogelijk met de VvE’s mee als het gaat om verduurzaming. “We gebruiken dan onder meer de ervaring die we bij eerdere renovaties hebben opgedaan. En we kunnen natuurlijk externe (energie)adviseurs inschakelen. Maar uiteindelijk is het altijd de VvE zelf die beslist over verduurzaming van een gebouw.”