Subsidieregeling SVOH beschikbaar voor verhuurders

Publicatiedatum: 3 januari 2024

In 2050 moeten alle woningen in Nederland energieneutraal zijn. Dit betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt, maar energie opgewekt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Het is een flinke opgave, want er zijn nogal wat woningen, ziekenhuizen, bedrijfspanden en scholen. Gelukkig worden nieuwe woningen al energieneutraal gebouwd en zijn er al veel slimme technologieën beschikbaar om het doel in 2050 te halen. De overheid steunt door middel van subsidies. Zo is er bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor verhuurders met één of meer bestaande huurwoningen en/of monumentale huurwoningen. De subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) kan tot 31 december 2025 aangevraagd worden.

De energiecoach voor Ondernemers kan u hier meer over vertellen. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op Energieloket voor ondernemers – Ondernemend Leeuwarden » Ondernemend Leeuwarden.