Energiemix- spel brengt energieneutraal Stiens dichterbij

Een energieneutraal Stiens, kan dat? Dat is de vraag die een groep van 30 tot 40 Stiensers elkaar stelden. De groep nam vorig jaar deel aan de ‘Energiemix methode’. “Dat is een soort spel maar dan serieus."

“Je onderzoekt met elkaar mogelijkheden tot verduurzaming en krijgt dan te zien of de bedachte oplossingen ook daadwerkelijk tot energiebesparingen leiden. Het waren twee intensieve avonden die de moeite waard waren.” zegt Harm de Kroon van de Stienzer Energy Koöperaasje.

De Energiemix Methode

De Energiemix Methode (EMM) geeft een goed inzicht in de energiebehoefte in een dorp of wijk. “Ik vond het erg interessant om te zien wat de behoeftes zijn van energie als het om Stiens gaat. En ook de manier waarop er met energie omgegaan wordt. Je krijgt de informatie ook echt te zien. Zo weet je precies waar er ruimte is voor verbetering. En uiteindelijk is dat wat waar wij naar streven: verbeteringen voor klimaat en milieu.”

Harm vervolgt: “In principe is het ook een vorm van polderen. Het blijkt dat iedereen wel iets vindt, of iets wil. Als je gaat voor duurzame energie, heb je verschillende keuzes. Denk aan zon, warmte uit water of biogas. En natuurlijk zonnepanelen.” Uiteindelijk kwamen de deelnemers van de energiemix methode er gezamenlijk uit. Hoewel een oplossing voor een vraagstuk, ook nieuwe vragen oproept. “Wij kwamen gezamenlijk uit op windenergie. Een windmolen dus. Maar waar komt die windmolen te staan? Want niet iedereen wil naar een windmolen gluren vanuit hun huis. Willen we die windmolen in een wei? Of kiezen we voor een industrieterrein? Kijk, dat vond ik nou zo mooi aan deze twee avonden. Je bent niet alleen opzoek naar oplossingen, maar je zoekt ook naar draagvlak.”

“Zie ons maar als energieaanjagers”

Lokale energiecoöperaties waarin inwoners zich hardmaken voor de energietransitie krijgen een steeds belangrijkere rol toebedeeld door gemeenten. Zo ook bij de gemeente Leeuwarden. “Zie ons maar meer als aanjagers! Ik denk echt dat bij de energietransitie vooral de overheid, zoals de gemeente, het voortouw moet nemen. En dan ook echt kiezen voor de lokale opwek van energie. De opbrengst gaat dan terug naar de lokale gemeenschap. En niet naar bijvoorbeeld buitenlandse investeerders, wat je nu soms ziet bij zonneparken. Dan geef je ons als koöperaasje nog meer de ruimte om aan de slag te gaan met verduurzaming.”

Gereedschapskist duurzame initiatieven

De Gemeente Leeuwarden ondersteunt lokale initiatieven met diverse diensten, waaronder de Energiemix Methode via de ‘gereedschapskist initiatieven’.

Wil je weten welke diensten we aanbieden en / of wil je hier ook gebruik van maken?
Kijk dan hier voor een overzicht.