Energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden: doelgericht en toegankelijk

Om de energietransitie te versnellen is er door enthousiaste bewoners van Leeuwarden Zuid een energiecoöperatie opgezet, namelijk Stroomland Leeuwarden. Maar wat doet Stroomland Leeuwarden nu precies? We gaan in gesprek met voorzitter Rikkert Besselse.

“Stroomland Leeuwarden is een energiecoöperatie voor de bewoners van ons werkgebied, zonder winstoogmerk”, begint Rikkert. “Wij willen hen activeren en meenemen in het verduurzamen van de eigen woning en minder afhankelijk maken van energiebedrijven”. Stroomland Leeuwarden is ontstaan in 2017 en hun ambitie is duidelijk. “Als energiecoöperatie wil je eigen duurzame stroom opwek hebben en dat beschikbaar stellen aan je leden. Zo heb je een omgevingsfonds wat nooit leeg raakt”.

Een uitdagende rol

Rikkert heeft een mooie, maar ook uitdagende rol: “Als voorzitter maak je samen met het bestuur de agenda en beheer je die ook, maak je het jaarplan en zit je de algemene ledenvergadering voor. Mijn taak is om de leden hierbij te betrekken en laten zien wat we doen. We organiseren bijvoorbeeld energiemarkten en plannen we zo nu en dan (laagdrempelige) bijeenkomsten voor onze leden. Op deze manier hebben we informele gesprekken met onze leden, om tot ideeën en nieuwe inzichten te komen”.

Of het altijd eenvoudig is? “Je hebt zeker uitdagingen in mijn rol. Omdat het een coöperatie is, heb je te maken met leden. En niet alle leden denken en vinden hetzelfde, de uitdaging is om tot een gezamenlijke agenda te komen waar de leden achter staan en aan willen bijdragen. Om leden te activeren op vrijwillige basis is soms lastig, omdat iedereen het naast zijn of haar baan en eventueel gezinsleven moeten doen”. Toch voelt Rikkert een passie voor wat hij doet. “Ik vind het leuk om te doen, haal er energie uit, daarom doe ik dit als vrijwilliger. En zo zijn er gelukkig meer”.

Toegankelijk

Stroomland Leeuwarden biedt veel mogelijkheden aan leden.. In 2020 is er een zonneweide langs de Wâldwei aangelegd. De opbrengsten vanuit de samenwerking met EAM en Dorpsbelang Goutum zijn beschikbaar vanuit een omgevingsfonds.  “Elk nieuw lid die zich bij ons aanmeld, krijgt €100 voor een verduurzamende maatregel aan de eigen woning. Wij helpen ze daarnaast uiteraard graag met advies en begeleiding vanuit een Energiecoach”. Stroomland Leeuwarden is steeds meer zichtbaar en dat merken ze binnen het bestuur. “De inwoners weten ons steeds sneller te vinden, wat erg positief is. We zijn wat dat aangaat een erg toegankelijke coöperatie”.

Specialisten

Bij het adviseren aan inwoners, komt natuurlijk een stukje kennis kijken. “Wij hebben zelf niet alle kennis paraat. Daarom vragen wij ook vaak specialisten om advies of brengen wij de inwoners met hen in contact. Ook de bedrijven die op de Energiemarkt van Stroomland Leeuwarden hebben gestaan, hebben aangegeven korting aan te bieden aan leden en ook hen te voorzien van advies. En dat is mooi, want zij kijken naar de staat van de woning, wat gebeurd er met het energieverbruik om vervolgens de bewoner een plan van aanpak te bieden”. Stroomland doet het dus niet allemaal zelf, maar omringt zich met specialisten in het vakgebied, wat weer waardevol is voor de inwoner.

Pilot ‘Aardgasvrij ready’

Inmiddels heeft Stroomland al ruim 24 initiatieven verder kunnen helpen. “De initiatieven verschillen heel erg, want niet alle maatregelen zijn passend bij elke woning. De ene heeft gekozen voor een thuisbatterij, de ander voor een groen dak en weer een ander voor zonnepanelen. Hartstikke mooi om te zien!”

Inmiddels is ook de pilot ‘Aardgasvrij ready’ nog in volle gang en heeft Stroomland Leeuwarden samen met de Gemeente Leeuwarden al 20 adressen van A tot Z kunnen helpen met maatwerkadvies en gaan we dit jaar de uitvoering verzorgen. “We willen deze pilot nu verder gaan opschalen en kijken daarbij naar collectief inkopen. We kijken naar één partij die meerdere voorzieningen kan aanbieden, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en isolatiemateriaal. Niet iedereen wil dezelfde maatregelen treffen en collectief inkopen is uiteindelijk goedkoper.” De pilot gaat in goede samenwerking met de gemeente. De gemeente draagt financieel bij en Stroomland heeft op een laagdrempelige manier contact met de inwoner. “Een samenwerking waar wij erg blij mee zijn!”

Energiemarkt van Stroomland

Contactgegevens Stroomland Leeuwarden:

Het Wijd 10
8939 BG Leeuwarden
[email protected]
www.stroomlandleeuwarden.nl