“Van het gas af is gewoon een heel wijs besluit”

Een kerk met zonnepanelen op het dak? Dat zie je niet vaak. Dat is ook niet zo gek, want een kerk is een monumentaal pand. Wanneer er wijzigingen op worden aangebracht, zitten hier meestal wat haken en ogen aan. Toch zag penningmeester de heer Hubers van parochie in Leeuwarden hier kansen in. “Sinds de crisis zagen wij onze energiekosten stijgen. Hoogtijd om hier verandering in te brengen”. De hoge energiekosten was niet de voornaamste reden om energie te besparen. Ook Hubers ziet de noodzaak in om te verduurzamen. “Ik geloof sowieso dat wij van het gas af moeten. Dat is gewoon een wijs besluit”.

Eens moet de eerste keer zijn

Het begon in 2017 bij de kerk in Wytgaard. Het dak was nodig aan onderhoud toe. Tijdens een bestuursvergadering kwam hij met het idee om het goed aan te pakken en er zonnepanelen op te plaatsen, maar ook om de Cv-ketel af te sluiten. Voor Hubers was dit een mooie pilot, om erachter te komen of dit ook doorgezet kan worden naar andere kerken. De kerk in Wytgaard is nu volledig van het gas af, door de plaatsing van 60 zonnepanelen op het (plat) dak en binnenin de kerk infraroodpanelen. Daardoor zijn zij zelfvoorzienend en kan er voor ongeveer 20.000 kilowatt per jaar aan stroom worden opgewekt.

Groene kerken

De parochie in Leeuwarden heeft in hun beleidsvisie het project ‘groene kerken’ opgenomen. Het project heeft als doelstelling om alle kerken zelfvoorzienend te maken. Dat betekent voornamelijk van het gas af en het plaatsen van zonne- en infraroodpanelen. Voor deze aanpak is Hubers praktisch te werk gegaan. “Als penningmeester bemoei ik mij voornamelijk met de cijfers. Ik heb daarom eerst goed gekeken naar ons verbruik. Van daaruit ben ik gewoon gaan Googlen”. Volgens hem is het verstandig om een aantal offertes op te vragen. Zo kom je tot een beter besluit. “Vaak staat op een offerte een bruto opbrengst. Netto kan dit verschillen. Dat heeft te maken met de stand van de zon en de ligging van de zonnepanelen. Vraag dus goed door”. Hubers heeft goede ervaringen met de leverancier. Naast goed advies over de zonnepanelen, heeft de leverancier ook tips gegeven over subsidiemogelijkheden. De leverancier wees op de subsidieregeling Dumava. De regeling is speciaal voor rijksmonumenten en kan begin september aangevraagd worden.

Grote ambities

De bedoeling is om in september 2023 in totaal 92 zonnepanelen op verschillende vastgoed te plaatsen in de parochie. Voor elke kerk leveren de zonnepanelen genoeg kilowatt op om het hele jaar te draaien. De ambities van de parochie? Iedere kerk met bijbehorende kosterwoningen, zelfvoorzienend maken. Niet alleen de kerk profiteert van de maatregelen, maar ook de aansluitende organisaties. Zo zitten er bij de Dominicuskerk en kerk in Wergea kinderdagverblijven aangesloten. Ook zij gaan profiteren van de energiebesparende maatregelen.

Lees meer ervaringsverhalen

Er zijn al vele mensen je voorgegaan met het verduurzamen van hun woning. Lees hier alle ervaringsverhalen.

Mevrouw Coenen houdt besparende douchekop vast