Speuren naar warmteverlies

Je bent bewuster omgegaan met je energieverbruik dit jaar. Zelfs toen je het koud had, besloot je eerder een trui aan te doen dan je thermostaat omhoog te zetten. Toch blijkt je energierekening hoger uit te vallen dan verwacht. Dan kan het zo maar eens  zijn dat je warmte verliest.

Met een ‘warmtebeeldcamera’ kan je deze warmtelekkages opsporen. Reinder Yntema is betrokken bij de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje. Hij volgde via de gemeente de cursus ‘thermografie’ dat hem veel kennis opleverde, ook in zijn eigen huis.

Lekkages in beeld

Met een speciale warmtebeeldcamera worden met behulp van  infrarood (thermografie) temperatuurverschillen binnen of buiten de woning in beeld gebracht. Op deze manier kun je bijvoorbeeld lekkages (van warm water)nauwkeurig op sporen. Bijvoorbeeld in: cv-installaties, warmwaterleidingen of vloerverwarming. Maar je kunt ook denken aan kieren en naden waar je nauwelijks besef van hebt waardoor warmte weglekt. Dit betekent vaak slechte isolatie. Ook dat kan je gemakkelijk met de warmtebeeldcamera inzichtelijk maken.

Op pad met de warmtebeeldcamera

De gemeente Leeuwarden heeft de cursus bekostigd vanuit de ‘gereedschapskist’(link invoegen). En bij de gemeente kon de heer Yntema  terecht om de warmtebeeldcamera te lenen. “Ik heb thuis ermee geoefend. Zo zag ik bijvoorbeeld dat de muur waar tegen mijn koelkast staat, veel warmte verliest. Bij dat soort plekken sta je veelal niet stil.” Hij denkt dat het verstandig is als meer mensen op deze manier hun woning zo in kaart brengen. “Het levert informatie op waarmee je echt iets kunt. Je kunt gericht je huis energiezuiniger maken. Maar vergis je niet, er gaat heel veel tijd inzitten. Als ik bij de buurman dit in kaart breng, dan vraagt de buurvrouw aan de overkant er ook naar. Mensen vinden het toch interessant om te weten.”

De Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje staat niet stil

De grotere projecten staan bij de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje voorlopig op een laag pitje. “Wij willen wel grotere projecten opstarten om Jirnsum te verduurzamen. Maar doordat er problemen zijn door overbelasting van het electriciteitsnetwerk, kunnen we even niet meer dan wat wij nu doen. Maar stil staan doen wij zeker niet! Zie ons maar als aanjagers om te verduurzamen.” De Jirnsummers worden nu vooral op de hoogte gebracht dat je met kleine manieren een groot verschil kunt maken. “Denk hierbij aan het gebruik van folie achter de radiator, of een tochtstrip. Alle beetjes samen maken uiteindelijk ook een groot verschil.”

Kinderen als energieaanjagers

Volgend voorjaar kunnen de kinderen in Jirnsum deelnemen aan Junior Energiecoach. Daar verheugd de heer Yntema zich nu al op. “Het begint met de jeugd. Als je kinderen leert bewuster om te gaan met je energieverbruik dan kom je een heel eind. Dus dat ze thuis veel meer letten op wat ze zelf doen om zuiniger om te gaan met energie. Denk aan een dochter die tegen haar vader zegt dat de verlichting uit moet doen als dat niet meer nodig is. Als het vanuit de kinderen zelf komt, dan gaan de andere familieleden ook mee in die bewustwording.”

Gereedschapskist voor duurzame initiatieven

De Gemeente Leeuwarden ondersteunt lokale initiatieven met diverse diensten, waaronder een cursus thermografie en het gebruik van de warmtebeeldcamera via de ‘gereedschapskist initiatieven’.

Wil je weten welke diensten we aanbieden en / of wil je hier ook gebruik van maken?
Kijk dan hier voor een overzicht. 

Wat drijft meneer Yntema om zich zo in te zetten?

“Dat is omdat ik zie dat wij echt moeten verduurzamen. Kijk, de aarde blijft wel bestaan. We zijn eerder mens en natuur aan het vernietigen. We moeten echt anders gaan denken. Ik wil dan ook gewoon mijn steentje bijdragen aan een betere milieu en klimaat. Mijn kleinkinderen moeten ook de aarde kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie.”