Vernieuwde subsidieregeling voor duurzame dorpen en wijken

Publicatiedatum: 26 april 2023

Het college heeft op 11 april de nieuwe subsidieregeling ‘Duurzame dorpen en wijken 2023’ vastgesteld. Deze regeling is een voorzetting van de succesvolle regeling uit 2022. Stichtingen, coöperaties en verenigingen uit gemeente Leeuwarden kunnen deze subsidie aanvragen voor een project over energiebesparing, duurzame energieopwekking of energieopslag. De gemeente helpt op deze manier energie-initiatieven bij het starten en verder ontwikkelen en versnellen van projecten op het gebied van de energietransitie. Het doel is om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het subsidieplafond voor deze regeling is € 200.000.

Van startende werkgroep tot ervaren energiecoöperatie

In de gemeente Leeuwarden is een levendig netwerk van energie-initiatieven actief. De energie-initiatieven werken aan projecten om samen te leren, kennis op te doen en over energiebesparing en/ of lokale duurzame energieopwekking. De gemeente steunt deze projecten met een financiële bijdrage uit de subsidieregeling. De vorige subsidieregeling leverde onder andere deze projecten op:

  • Een tijdschrift over woningverduurzaming in Mantgum;
  • Een energie- of duurzaamheidsmarkt in Bilgaard en de Vrijheidswijk;
  • Inhuur van expertise voor een aardgasvrij-ready pilot in Goutum;
  • Procesbegeleiding voor het ontwikkelen van een zonnepark in Stiens.

De energie-initiatieven dragen met hun activiteiten bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van onze CO2-uitstoot.

Evert Stellingwerf, wethouder Duurzaamheid: “De mensen in de duurzame dorp- en wijkinitiatieven zijn een onmisbare schakel in de energietransitie van de gemeente Leeuwarden. Ze brengen belangrijke gebiedskennis en -kunde in. Daarmee dragen ze ook bij aan het draagvlak voor energieprojecten. Een aantal van deze initiatieven is nu klaar voor een grotere stap. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we met de nieuwe subsidieregeling samen nog meer mooie energieprojecten gaan realiseren die ook van betekenis zijn voor onze wijken en dorpen.”  

 

Een subsidie voor beginnende tot gevorderde energie-initiatieven:
De subsidieregeling biedt beginners tot de meest ervaren energie-initiatieven meer mogelijkheden. De subsidie is aanvullend op bijvoorbeeld het gemeentelijke Mienskipsfonds en het provinciale Iepen Mienskipsfûns.

Klik op de afbeelding om te vergroten. Opent in PDF.

1. Duurzame beginners – subsidie tot €2.500

Een georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die samen de eerste stappen willen maken naar lokale energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie in hun eigen wijk of dorp.

Voorbeelden: Ontwikkeling eigen huisstijl, logo, flyer, organiseren informatiebijeenkomst(en); ontwikkeling enquête, inzet kleine maatregelen woningverduurzaming (tot €50,-), uitnodiging gastspreker.
2. Duurzame doorzetters – subsidie tot €7.500

Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die hun duurzame plannen en projecten voor duurzame energieopwek of -besparing in hun wijk of dorp willen versnellen of doorontwikkelen.

Voorbeelden: het organiseren van collectieve inkoopacties, doorontwikkeling energie-bespaaradvies, inzet warmtebeeldcamera, inhuur adviseur.
3. Duurzame koplopers – subsidie tot €12.500

Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die vanuit hun inmiddels opgedane ervaring gezamenlijk verder willen met projecten en actief willen meedenken en meedoen aan een duurzaam warmteplan voor hun wijk of dorp.

Voorbeelden: Uitwerken plan van aanpak voor duurzame mobiliteit, aanschaf eigen warmtebeeldcamera voor wijk of dorp, analyse woningvoorraad en passend advies, ontwikkeling projectvoorstel voorbeeldwoning, kennissessies verschillende duurzame warmteoplossingen.

4. Duurzame experts – subsidie tot € 25.000
Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die ervaring heeft met het uitvoeren van projecten en aan de slag wil met een groter en uitgebreider project.

Voorbeelden: Het inhuren van een projectleider om een aardgasvrij-ready pilot te begeleiden, onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor aardgas, participatieprocessen rondom nieuwe duurzame energieopwek, etc.

Ook betrokken worden bij de verduurzaming van uw buurt?
Wil je starten met een duurzaam energieproject in uw dorp of wijk en weet je niet waar je moet beginnen? Wil je jouw bestaande initiatief verder brengen en plannen op gaan stellen? Of wil je serieus meedenken en meedoen in het ontwikkelen van een duurzaam warmteplan voor jouw wijk of dorp?

  • Meld je dan bij het energie-initiatief in de buurt. Op energieloketleeuwarden.nl bij ‘Mijn buurt’ vind je een overzicht van alle energie-initiatieven in de gemeente Leeuwarden.
  • Of begin jouw eigen initiatief en vraag de subsidie voor duurzame wijken en dorpen aan via leeuwarden.nl. Zoek op ‘duurzame dorpen en wijken’.