Warmtevisie

We hebben het afgelopen jaar, met inbreng van bedrijven, woningcorporaties en inwoners, in kaart gebracht hoe we tot 2050 stap voor stap van het aardgas af kunnen gaan. Dit staat nu beschreven in de Publieksversie Warmtevisie (samenvatting).

In de Warmtevisie staat beschreven wat de duurzame alternatieven zijn voor aardgas per buurt. En wanneer de gemeente samen met de buurten aan de slag wil om stappen richting aardgasvrij wonen te zetten.

We gaan vanaf 2022 in gesprek met de buurten die kansrijk zijn om tot 2030 van het aardgas af te gaan. Hiervoor maken we samen met initiatiefnemers, bewoners en eigenaren een haalbaar en betaalbaar buurtplan op maat. Samen gaan we stap voor stap naar aardgasvrij wonen.

De gehele Warmtevisie vind je hier: Warmtevisie Leeuwarden

Wat en wanneer?

De uitgelichte buurten op de kaart zijn kansrijk om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Met deze buurten gaan we vanaf 2022 dan ook als eerste in gesprek.

In de legenda is aangegeven welke duurzame warmteopties hierbij in beeld zijn. Deze opties staan nog niet vast. Samen met de bewoners gaan we in gesprek en werken aan een buurtplan op maat.

Warmtepomp met duurzaam gas

Bij de woning wordt een (hybride) warmtepomp geplaatst. Deze gebruikt een (kleine hoeveelheid) elektriciteit om warmte uit de lucht of uit de grond te halen om de woning te verwarmen en voor warm (tap)water. De radiatoren hoeven hiervoor niet aangepast te worden.

Daarnaast wordt er nog gebruik gemaakt van duurzaam gas, zoals groen gas, om op te koken. En soms om in de winter extra te kunnen verwarmen. De gasleiding blijft dus in de woning aanwezig alleen stroomt er geen aardgas meer door maar groen gas.

Geheel elektrisch

Deze optie komt vaak voor bij relatief nieuwe woningen. Door de zeer goede isolatie van de woning is relatief weinig energie nodig om deze te verwarmen. In de woning wordt een elektrische warmtepomp geplaatst. Deze haalt warmte uit de buitenlucht of  grondwater.

De warmtepomp verwarmt de woning en het tapwater. Voor het warme tapwater wordt daarnaast een buffervat geplaatst. Soms moeten de standaard radiatoren worden vervangen door laagtemperatuur radiatoren.

Ook koken gaat elektrisch of via inductie. Omdat de woning meer elektriciteit gaat verbruiken, kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen helpen deze elektriciteit (duurzaam) te  leveren. De gasaansluiting is niet meer nodig en wordt verwijderd.

Warmtenet

Bij een collectief warmtenet wordt de woning verwarmd door duurzame warmte. Bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater, aardwarmte (geothermie) of restwarmte van industrie. Koken gaat elektrisch of via inductie.

Warmteleidingen komen de woning binnen (in de meterkast). Eén leiding voor de aanvoer van heet water en één voor de afvoer van afgekoeld water. Hiervoor wordt een ‘afleverset’ geplaatst door de warmteleverancier. Deze komt meestal op de plek van de oude gasaansluiting (die dan niet meer nodig is).

Omdat warmte via het warmtenet warm genoeg is voor zowel het verwarmen van het (tap)water als het verwarmen van de woning, hoeven de radiatoren in huis niet aangepast te worden.

Vervolg

Voor elke buurt (elke wijk en elk dorp) waar we starten voor 2030, stellen we een concreet plan van aanpak op, oftewel een buurtplan. Deze plannen maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de betreffende buurt.

In deze uitvoeringsplannen maken wij samen pas een definitieve keuze voor het warmtealternatief en geven we gedetailleerd aan wat de kosten zijn.

Meer weten over de Warmtevisie?

Wil je meer weten over de Warmtevisie?
Lees hier de volledige Warmtevisie Leeuwarden

Lees en bekijk je liever de samenvatting?
Hier staat de Publiekssamenvatting Warmtevisie