Gemeenteraad Leeuwarden stemt in met Warmtevisie Leeuwarden

Op woensdag 1 december stemde de raad in met de plannen in de Warmtevisie Leeuwarden. De Warmtevisie beschrijft welke warmte alternatieven er voor aardgas zijn in de gemeente Leeuwarden en welke buurten er voor 2030 kansrijk zijn om van het aardgas te gaan (en welke na 2030). Leeuwarden gaat tot 2050 samen met inwoners en belanghebbenden stap voor stap naar aardgasvrij.

Lees hier de Publiekssamenvatting Warmtevisie voor meer informatie.

Kansrijke buurten

In de Warmtevisie maakt Leeuwarden onderscheid tussen buurten die kansrijk zijn om vóór 2030 aardgasvrij te worden en buurten die pas ná 2030 een alternatief voor aardgas krijgen. Voor 2030 zijn kansrijk: Nylân, Harlingervaart Noord, Oranjewijk, Heechterp, Aldlân West, Helicon, Bilgaard, Vrijheidswijk West, Camminghaburen Noord, Rapenburg, Stiens, Valeriuskwartier, Baard, Easterlittens, Húns, Leons en het buitengebied bij deze dorpen en de bedrijventerreinen de Zwetteparken. Met de eerstgenoemde buurten zal de gemeente starten in 2022 om stapsgewijs tot 2030 richting aardasvrij te gaan. In sommige daarvan zijn al stappen gezet. Voor de tweede groep buurten wordt net als nu ingezet op onder andere energie besparen, bewustwording en duurzaam gedrag zodat zij na 2030 de overstap naar aardgasvrij kunnen maken.

Alternatieve vormen van warmte

Voor elke buurt (wijk of dorp) is in kaart gebracht welke alternatieve vormen van warmte geschikt kunnen zijn om de woning zonder aardgas te verwarmen. In gemeente Leeuwarden komen er 3 vormen naar voren als kansrijk: geheel elektrisch verwarmen (vaak bij nieuwbouw), een (hybride) warmtepomp in combinatie met groen gas en een collectief warmtenet. Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie).

Deze gegeven alternatieven staan niet vast, in overleg met de buurt wordt gekeken wat mogelijk is en waar de voorkeur naar uit gaat. Dit wordt uiteindelijk gezamenlijk vastgelegd in een buurtplan op maat.

 

Buurtplannen op maat

De gemeente gaat in gesprek met de buurten die kansrijk zijn om tot 2030 van het aardgas af te gaan. Hiervoor wordt samen met initiatiefnemers, bewoners en eigenaren een haalbaar en betaalbaar buurtplan op maat gemaakt. In een buurtplan staan de stappen/acties die nodig zijn om daadwerkelijk van het aardgas te gaan. Het opstellen van de buurtplannen is onderdeel van de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’. Met deze campagne wil de gemeente inwoners en andere belanghebbenden goed en op tijd informeren over wat nodig is en samen met hen de route uitstippelen voor de overstap naar aardgasvrij.

Proces en participatie richting Warmtevisie

Gemeente Leeuwarden heeft in kaart gebracht hoe ze tot 2050 stap voor stap van het aardgas af kan gaan. Dit betrof de technische mogelijkheden maar ook bijvoorbeeld kansen in de buurt zoals al zeer betrokken en actieve lokale energie coöperaties. Met daarbij inbreng van bedrijven, woningcorporaties en inwoners, is hieruit de Warmtevisie Leeuwarden gekomen. Via een enquête hebben meer dan 1.000 inwoners meegedacht en aangegeven wat zij belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Er is een informatieavond geweest voor alle inwoners en zijn er 3 gespreksavonden georganiseerd waar inwoners konden meepraten en vragen konden stellen. De uitkomsten uit het onderzoek van de gemeente en uit alle gesprekken zijn verwerkt in de Warmtevisie voor Leeuwarden. Voor inwoners volgt nog een publiekssamenvatting van de Warmtevisie.

Inzet op energiebesparing

Voor alle type gebouwen (woningen of bedrijven) geldt dat energie besparen de eerste stap is naar aardgasvrij. Hiervoor worden al succesvolle projecten voortgezet. Zoals bijvoorbeeld de inzet van de Energiecoaches voor minima, die mensen met een kleine beurs helpen de energierekening omlaag te brengen. Het Energieloket met de verschillende subsidies en leningen om energiebesparende aanpassingen in de woning te realiseren en het ‘stappenplan naar aardgasvrij’. En ook voor bedrijven worden er extra maatregelen en ondersteuning geboden zoals bijvoorbeeld de net gestarte MKB Energiecoach en stimulerend toezicht. Zo gaan we samen en stapsgewijs naar aardgasvrij.