Vergoeding energiekosten vanaf 1 mei zelf aan te vragen

Publicatiedatum: 2 mei 2022

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 éénmalig een energietoeslag van € 800,- ontvangen. Huishoudens die ook een laag inkomen hebben maar niet in de bijstand zitten, kunnen vanaf nu, 1 mei tot en met 1 september 2022, ook zelf de energietoeslag aanvragen. Huishoudens in de bijstand krijgen de toeslag automatisch via de gemeente.

Uitbetaling energietoeslag huishoudens met een bijstandsuitkering

De gemeente Leeuwarden is in april gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Deze huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch van de gemeente uitbetaald. Ze ontvangen hierover een brief van de gemeente Leeuwarden.

De energietoeslag zelf aanvragen

Heeft u een laag inkomen en ontvangt u geen uitkering van de gemeente? Dan kunt u zelf de energietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf 1 mei 2022 tot 1 september 2022. Op de website van de gemeente Leeuwarden leest u alles over de energietoeslag. En hoe u het kunt aanvragen.

Verruiming bijzondere bijstand voor hoge energiekosten

Bovenop de energietoeslag van het Rijk zal de gemeente Leeuwarden tijdelijk de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten verruimen. De bijzondere bijstand is extra geld voor inwoners met een laag inkomen. Op dit moment is het nog niet mogelijk  hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Op de website van de gemeente Leeuwarden leest u wanneer deze aanvraag wel mogelijk is.

Vertel anderen over de energietoeslag en bijzondere bijstand

Kent u mensen die recht hebben op energietoeslag of bijzondere bijstand voor hoge energiekosten? Vertel hun er dan over. De gemeente Leeuwarden wil dat zoveel mogelijk mensen die recht hebben op energietoeslag en bijzondere bijstand, dit ook echt ontvangen.

Wat kunt u zelf doen om energie te besparen?

Probeer te besparen op uw energieverbruik. Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. De Energiecoaches kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld het energiezuinig afstellen van de cv-ketel (in koopwoningen) of het plaatsen van radiatorfolie.